Gizlilik Politikamız

Gizlilik Politikamız

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

MYK WEB TASARIM DANIŞMANLIK TURİZM LTD. ŞTİ. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz. Dijital iletişim araçlarının sunucuları yurtdışında bulunduğu için kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, web sitemizdeki formlar aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayanılarak toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

Hizmetlerimizi sunabilmek ve taleplerinize yanıt verebilmek,

Web sitesinin performansını iyileştirmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek,

Pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek ve size özel teklifler sunmak,

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

4. Çerezler ve İzleme İzni

Web sitemizin performansını artırmak, kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek ve size daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak amacıyla çerezler ve benzeri teknolojiler kullanmaktayız. Çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplar ve bu bilgileri analiz ederek sitemizi sizin için optimize ederiz. Çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, iş ortaklarımız, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak aktarılabilir.

6. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve yasal saklama süreleri boyunca muhafaza edilecektir. Bu sürelerin sonunda kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde imha edilecektir.

7. Veri Sahiplerinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereğince, kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hâlinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı kullanmak için aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

8. İletişim

Bu aydınlatma metni ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Ticari Ünvan: MYK WEB TASARIM DANIŞMANLIK TURİZM LTD. ŞTİ.

Açık Adres: Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi Trump Tower No:12 İç Kapı No:413 Şişli/İstanbul

E-posta: [email protected]

İrtibat No: +90 505 320 55 04